Syväluotaava ja intensiivinen kurssi, joka jatkaa sieluyhteyden tuolle puolen, Korkeimpaan Minääsi ja yhdistymiseen Luojan, Elämän kanssa. Koulutuksessa puretaan sydänkeskuksen syvimpiä traumoja ja puhdistetaan mm. pimeän energian ja mustan magian sidoksia ja tasapainoitetaan karma-kuormaa.

Koulutus lisää suunnattomasti valoa olemukseesi ja auttaa sinua toimimaan entistä vahvemmin sielutehtäväsi mukaisesti sekä ohjaa luottamaan sisäiseen ohjaukseesi kohti jumalaista tosiolemustasi. Tämä kaikki vahvistaa kykyäsi manifestoida elämääsi iloa, runsautta, kauneutta ja tasapainoa.

Kurssiin sisältyy jokaiselle henkilökohtaisesti kanavoitu ja maalattu Korkeimman Minän -aktivointimaalaus.
Holy Healing-koulutus on täysin uudenlainen tapa valmistua energiahoitajaksi. Tämän koulutuksen ensimmäinen vuosi jakautuu neljään viikonloppukurssiin ja kuuteen noin kuukauden välein olevaan käytännön opettelupäivään.
Koulutus on mahdollista suorittaa ilman hoitopäiviä, henkisen kasvun kurssina.

HOLY HEALING -KOULUTUS

OPISKELE INTUITIIVISEKSI PARANTAJAKSI

Koulutuksen ensimmäisen tason päämäärä on mm. avata oppilaan sieluvirtausta niin vahvaksi, että hän kokee olonsa luottavaiseksi hoitajan roolissa ja uskaltaa päästää irti mielen aiheuttamasta epävarmuudesta sekä epäilyksistä. Jokaisella meistä on luontainen kyky parantaa ja kanavoida rakkautta Luojan sydämestä. Pelkomme ja kriittinen mielemme asettavat rajoituksia sisäisen valon ja rakkauden tuntemiselle. Holy Healing -koulutus avaa jokaisen kurssilaisen yhteyttä omaan sieluun, Korkeimpaan Itseen ja Jumalaan.

Tämä koulutus eroaa muista intuitiivisista healing-koulutuksista keskittymällä mm. vakavaan egoa muuntavaan työskentelyyn ja aidosti yksilölliseen hoitomuotoon ohjaamiseen.

Holy Healing -koulutus sopii mainiosti myös henkisen kasvun kurssiksi, eli vaikka et aikoisikaan energiahoitajaksi niin koulutus antaa runsaasti eväitä henkisen polun kulkijalle!

I-tason aikana koulutuksessa:

• tutustutaan erilaisiin energiahoitomuotoihin
 (reiki, kivi- ja kristallihoidot, Henkinen kirurgia, Vortex-healing, Regressio-, Pyhittämis- ja Identiteettiterapia)
• opiskellaan henkisyyden perusteita ja lainalaisuuksia
• perehdytään ihmisen ja ihmiskunnan henkiseen kehitykseen jälleensyntymisen ja vihkimyspolun näkökulmasta
• opiskellaan yhteistyötä enkeleiden kanssa
• keskitytään oman intuition ja sieluvirtauksen vahvistamiseen
• perehdytään egon mekanismeihin ja asteittaiseen Henkeen sulauttamiseen
• vahvistetaan jokaisen opiskelijan yksilöllistä ja hänelle ominaista tapaa kanavoida energiaa ja tehdä healing-hoitoja
• valmistetaan persoonallisuutta muuntumaan Luojan pyhäksi instrumentiksi
• työstetään omaa persoonallisuutta mp3-harjoitusten avulla (Vihkimyspolku- ja Ykseysmeditaatio äänitteitä) 

Koulutuksessa tullaan perehtymään energiahoitamisen lisäksi mm. 
• Henkisen polun harhoihin
• egon ja sitä valvovan Kynnyksenvartijan merkitykseen
• Kristus-energian äidilliseen puoleen
• Pimeyden ja Valon keskinäiseen sopimukseen
• enkeli-, deeva- ja tähti-ihmisten eroavaisuuksiin