top of page

HOIDOT

ANTTI HÄYHÄ

040 7293416

antti(ät)holy-healing.com

CELESTIAL AURA HEALING

HINTA & KESTO: 120€ / 1,5 t. (sis. alku- ja loppukeskustelut)

Koko aurakentän selvänäköinen skannaus ja korkeavärähteinen eheyttäminen Luoja-valon siunaamana. Hoidossa voi tulla esiin erittäin vanhoja, syvällä piilossa olleita haavoja ja traumoja, joilla on ollut vaikutusta auran korkeampi värähteisiin kerroksiin.

Pääsääntöisesti energiahoidoissa työskennellään auran alempien kehojen kanssa ja ylemmät henkikehot jäävät hoitamatta. Siellä on usein jopa miljoonia vuosia vanhoja kokemuksia, jotka ovat ylläpitäneet energiakehojen "vuotamista" tai mahdollistaneet ulkopuolisten, haitallisten energioiden sisäänpääsyn kenttään.

 

Etähoitona:

• 78 € / 60 min

• 88 € / 70 min

• 108 € / 90 min

ASUINPAIKAN KRISTALLIENERGIAVERKON KARTOITUS & PUHDISTUS

 Etänä: 88€ / 70 min

 

Maaperässä olevat kristallienergiaverkot, voimapaikat ja energialähteet vetävät meitä usein puoleensa ja asetumme luonnollisesti asumaan niiden vaikutuspiiriin. Myöskin syntymäpaikkamme/kotimme energiaportaalit ovat merkittäviä ja toimivat voimalähteinä. Saamme näiden kaikkien kautta lisättyä sielullista virtaustamme sydänkeskukseen jos nämä lähteet ja linjat ovat puhtaita ja harmonisia.

Autan etänä selvänäköisesti kartoittamaan tärkeimmät energiakristallit sekä lähteet ja puhdistan ne negatiivisesta ja disharmonisesta energiasta. Sidokset sukulinjoihin ja -karmaan puhdistetaan myös tarvittaessa.

Saat satelliittikarttakuvaan merkittyinä tärkeimmät kristalliverkot ja voimapaikat.

Hoitaja: Antti Häyhä

antti@holy-healing.com  /  040-7293416

AKAASHINEN TULKINTA SIELUN MATKASTA & SIELUNPALASIEN YHDISTÄMINEN

 Etähoito: 78€ / 60 min

 

Lyhyen alkuhaastattelun (videopuhelu) jälkeen  avaan sielusi matkaa läpi kosmoksen yhdistymällä akaashiseen arkistoon, jonne  kaikki sielujen tieto on tallentuneena. Istuntoon kuuluu eheyttävä ja energisoiva sieluyhteytesi aktivointi ja sielunpalasien yhdistäminen takaisin sydänyhteyteen.

INTUITIIVINEN HEALING

HINTA & KESTO: 80€ / 2 t. (sis. alku- ja loppukeskustelut)

Intuitiivisessa energiahoidossa yhdistyvät eri hoitomuodot ja energiat. Hoidossa työskentelevät sielunsuunnitelmasi mukaisesti mm. Kristusenergia, Pyhä Henki, Arkkienkelit ja Ylösnousseet Mestarit  sekä sinun oma Korkein Minäsi. Hoidossa aktivoin sieluyhteytesi ja saat yhteyden omaan henkeesi. Chakrasi harmonisoidaan ja tasapainotetaan. Kehosi saa Luojan sydämestä virtaavan rakkauden pyhityksen. Kaikki mahdolliset energia-aktivoinnit ja puhdistukset tapahtuvat hoidettavan sielunsuunnitelman mukaisesti.

Kaikissa hoidoissani hoidettavalla on normaali arkivaatetus päällä.

Etähoitona: 78 € / 1 t. + mahdolliset terapeuttiset alku- ja loppukeskustelut

INKARNAATIOTERAPIA

HINTA & KESTO: 80€ / 2 t. (sis. alku- ja loppukeskustelut)

Aikaisemmista elämistä johtuvien kipujen tai traumojen parantaminen intuitiivisen energiakanavoinnin avulla. Voit saada selkeyttä tunne-elämääsi ja itsensä vapahtamisen kokemuksen oman sielusi energian avulla. Hoidossa ei käytetä hypnoosia eikä mitään muitakaan mentaalisia manipulaatioita. Hoidettavan omaa sieluvirtausta vahvistetaan lempeästi niin, että mahdolliset päivätietoisuuden ”alla” olevat muistot ja traumat pääsevät nousemaan pintaan. Syvältä Luojan sydämestä virtaavan rakkauden avulla vaikeatkin kokemukset ovat läpikäytävissä ja anteeksiannettavissa.

KARMASOLMU HEALING

HINTA & KESTO: 100€ / 2 t. (sis. alku- ja loppukeskustelut)

Karmasolmut sijaitsevat pääsääntöisesti selkärangassa, mutta niitä on myös pään alueella sekä auramme eri kerroksissa. Solmut ovat yleensä seurausta sellaisista elämäntilanteista, joissa voimakkaat energiat ovat kohdanneet ja joita ei ole vapautettu pyyteettömällä anteeksiannolla. Nämä energiat olemme säilöneet  ja tiivistäneet energiajärjestelmäämme ja ovat pääasiallinen syy jälleensyntymiselle. Karmasolmuissa kannamme läpikäymättömien ”oppiläksyjemme” siementä.

Osaa solmuista voidaan auttaa purkautumaan energiahoidolla, osa karmasta täytyy elää kokemuksellisesti läpi – ja antaa anteeksi .

Karmasolmu-healingillä lisäät sielunvirtaustasi ja mahdollistat elämäsi avautumisen entistä virtaavammaksi. Hoidon avulla pystyt kohtaamaan syvällä sydämessä olevia kipuja lempeästi ja vapauttamaan ne puhtaan anteeksiannon avulla.

VALOKEHON JA

12 CHAKRAN AKTIVOINTI

HINTA & KESTO: 80€ / 2 t. (sis. alku- ja loppukeskustelut)

Valokehon aktivointihoidossa avataan yhteys hoidettavan Korkeimpaan Minä Olen Läsnäolon keskukseen sekä Luojan sydänkeskukseen. Valokeho aktivoidaan herättämällä persoonallisuuden tietoisuus korkeammasta Itsestä. Lisäksi hoidossa harmonisoidaan aikaisempien inkarnaatioiden välisiä yhteyksiä.

Meillä kaikilla on laajempi chakrajärjestelmä jo olemassa, nyt on vain aika tulla siitä tietoiseksi ja ottaa ”uudet” chakrat käyttöön. Esimerkiksi Maatähtichakran aktivointi tuo lisää selkeyttä oman elämän merkitykseen ja maadoittaa henkisellä tavalla entistä syvemmin sinut Äiti Maahan ja ihmiskuntaan.

 

Valokeho aktivoidaan herättämällä persoonallisuuden tietoisuus Korkeammasta Itsestä. Kurssin aikana avaudumme uusille viidennen ulottovuuden chakroille lempeällä tavalla tietoisen hengittämisen ja korkeavärähteisen sieluenergian avulla. Hoito on hyvin eheyttävä, parantava ja kohottava.

HENKISEN ALKUPERÄN SELVITTÄMINEN

HINTA & KESTO: 80€ / 60 min + alku- ja loppukeskustelut

Oletko enkeli-, tähti- vai valoihminen? Tuntuuko maaplaneetta, sen ihmiset ja säänntöt oudoilta, vierailta? Tulemme monista erilaisista maailmoista, maapallomme ei ole välttämättä ”alkuperäinen” kotisi. Monet henkisyyteen heränneet ihmiset tulevat joko enkeli- tai tähtimaailmoista. Hoidossani autan sinua selvittämään oman alkuperäsi.

HENKINEN TERAPIA

HINTA & KESTO: 80€ / 2 t. (sis. alku- ja loppukeskustelut)

Tanskalainen Asger Lorentsen on kehittänyt Henkisen Terapian (Healingsterapi), jossa tavoitteena on löytää oma sisäinen inspiraatio ja ohjaus elämän haastavissa tilanteissa. Ohjatussa terapiassa voidaan vapauttaa, muuntaa ja eheyttää kielteisiä tunteita, traumaattisia tapahtumia, selittämätöntä kipua ja ahdistusta sekä lisätä ymmärrystä ja vahvistaa omaa valokanavaa, purkaa kielteisiä päätöksiä ja antaa anteeksi. Hoidon aikana tehdään energiahoitamista.

Terapian kulkuun kuuluu alkuhaastattelu ongelman kartoittamiseksi, ohjattu virittäytyminen/rentoutuminen ja varsinainen hoito- ja healingosuus. Menetelminä voivat olla mm.

  • Muuntamisterapian tavoitteena vapauttaa, parantaa ja muuntaa aikaisemmista traumaattisista kokemuksista peräisin olevia kerrostumia ja tukkeutumia. Tyypillisiä tuntemuksia ovat sydämeen liittyvät tunteet kuten suru, yksinäisyys, kaipuu, raskas olo, haluttomuus, apatia, tunteettomuus, pelko, ahdistus, tuskaisuus, syyllisyys ja viha.

  • Regressioterapian tavoitteena on kokea uudelleen jokin konkreettinen tapahtuma, että voi kokea syvemmin siihen liittyvän tunteen, ymmärtää syyn ja seurauksen, vapautuu syyllisyydestä, purkaa kielteisiä päätöksiä ja antaa anteeksi.

  • Pyhittämisterapian tavoitteena on kohottaa persoonallisuuden kehojen värähtelyä elävän ja pyhän valon avulla. Kehon eläväksi ja virtaavaksi tekevä voimakas energiahoito.

bottom of page